İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dursun Çiçek – Seçmen Demokrasi Sınavını Kazandı

Seçmen Demokrasi Sınavını Kazandı

31 Mart Yerel seçimleri ile birlikte 13.000’den fazla bir oy farkı ile kazanılmış olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı-İBB seçiminin YSK tarafından yediye dört oyla iptali, ülkemizde ve dünyada ses getirdi. YSK’nın iptal kararının siyasi ve hukuki sonuçları aylarca tartışılırken, deneyimli hukukçular aynı sandıkta, aynı zarftaki üç oyun kabul edilip, birinin kabul edilmemesini aylarca tartışırken, bu karara ikna olmayan seçmenin vicdanını sızlattı.  YSK’nın seçimin yenilenmesi kararına esas gerekçe gösterdiği, sandık kurullarının yasaya aykırılığı dikkate alındığında diğer seçimler de mutlaka yenilenmeliydi. İBB’ye seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’nun elinden alınan mazbata, milli iradeye büyük bir darbe ve mağduriyet olarak algılandı. Bu hukuk cinayeti, kamuoyunun vicdanında sorgulanmaya başlandı ve büyük bir tepki ile birlikte rahatsızlık uyandırdı. İşte bu yoğun seçmen tepkisi 23 Haziran seçimlerinde seçmenin duygusal yapısının sandığa yansıması ile sonuçlandı. İki aday arasındaki oy farkı neredeyse atmış kat artırdı. Cumhur İttifakına destek veren yüz binlerce seçmen bu kez, Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdi. Yani oy geçişi sel oldu ve seçmen iktidara siyasi bir ders verdi. Bir daha sandıkta ortaya çıkan milli iradeye müdahaleyi en ağır şekilde cezalandırdı. Krizin ve yaşanan mağduriyetin faturasını net olarak iktidara kesti. Siyasi tarihimize geçen 23 Haziran seçimini dikkate alacak olan hiçbir siyasi parti sandığa müdahale etmeyi denemeyecektir.

Yerel seçimler sürecinde, seçmenin ana gündem maddesi hayat pahalılığı, işsizlik, tanzim satış kuyrukları ile seçmenin yaşadığı ekonomik kriz olarak yerini korudu. Cumhur İttifakının beka tartışmaları ise seçmende karşılık bulmadı. Ekonomisi dar boğazdan geçen ülkemiz için İstanbul seçiminin yenilenmesi siyasi ve ekonomik zafiyeti körükledi. İktidar her zaman olduğu gibi yine kolayı seçti, mazot, çay ve şekere zam yaparak bu bedeli seçmenden tahsil etmeyi tercih etti. Artan dış borçlar ve daralan ekonomik sistem önümüzdeki dönemde ülkemizin en zayıf milli güç unsurunun ekonomi ve siyaset olacağını net bir şekilde gösteriyor.

Yerelde 25 yıl ve genelde 17 yıllık iktidar; Türkiye Cumhuriyeti’nin halk egemenliğine dayanan yönetim şekli olan parlamenter demokrasiyi, MHP’nin de desteği ile “Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diye adlandırılan ve dünyada eşi ve benzeri olmayan bir siyasi sistem ile değiştirdi. TBMM’de milletin huzurunda tarafsız yemini eden Cumhurbaşkanlığı Makamı taraf oldu. Aynı zamanda İktidar Partisinin Genel Başkanı olan bir şahsiyet nasıl bir ülkenin tamamına eşit mesafede, tarafsız ve bağımsız olabilir? Bu değişim sonucu yasamanın gücü azaldı ve demokrasi yara aldı. Cumhurbaşkanının Hakim ve Savcılar Kurulu-HSK ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde artan yetkileri ile, yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdi. Temeli hukuk ve adalet olan devlete ve kurumlarına olan güven azalmaya devam etti. Milletin birlik ve bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanı, seçim kazanmak amacı ile hareket edince, toplumu ayrıştırdı ve kutuplaştırdı.

Önceliğini seçim kazanmaya ve iç politikaya veren iktidarın seçimlerdeki başarısızlıkları ve adaletsizlikleri dış politikayı etkiledi ve iktidarın bu alandaki gücü ve güvenirliliğini de yıprattı. Başta komşu ülkeler ve müttefiklerimiz olmak üzere etkili bir dış politika yürütülemedi. Avrupa Birliğine girmemiz en azından şimdilik hayal oldu. Ülkemizde yaşanan umutsuzluk ve özellikle genç işsizliği, büyük bir beyin göçü yaşanmasına neden oldu. Ülke olarak işsizlikte, iş kazalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk istismarında, çocuk gelin sayısındaki artışlarla birlikte Türkiye medeniyet listesinde hızla düşmeye başladı.

Artan girdi maliyetleri ve azalan destekler nedeni ile tarım ve hayvancılık can çekişiyor. Türkiye’nin gelir getiren önemli kurumları özelleştirme adı altında yandaşa peşkeş çekildi. Sanayi geriledi, fabrikalar kapandı, iflaslar ve kapanan iş yerleri ile birlikte işsizlik rekora koşuyor. Yüz binlerce emekçi işinden ve aşından oldu. Seçmen giderek yoksullaştı. Dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal durum nedeni ile Ekrem İmamoğlu’nun halkçı ve israf karşıtı söylemleri ve projeleri karşılık buldu ve seçmen için büyük bir umut oldu.  Mazbatası işlenen hukuk cinayeti ile siyasi baskı sonucu YSK tarafından elinden alınan İmamoğlu’na yaşatılan mağduriyeti, seçmen kendisine yapılmış gibi hisseden İstanbul seçmeni sandıkta gerekli cevabı verdi ve faturayı kesti.

Seçmenler arasında renk, dil, din, ırk ayırımı yapmayan, merkeze insanı koyan, “her şey çok güzel olacak” söylemi ile İstanbul seçmeninin güvenini kazanan İmamoğlu; 18 günlük kısa İBB döneminde, öğrencileri düşünen, kadınlarımıza ve işsiz halkımıza istihdam alanı yaratan, İstanbul’u adil yönetecek ve halka dokunan birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Artık yeni nesil siyaset özellikle genç seçmenlerde karşılık buldu. Ülkemizde yaşanan iletişim ortamındaki gelişmeler, gençlerin internet ve sosyal medyada gerçek bilgiye ulaşma imkanı, yandaş medyayı ve algı operasyonlarını etkisiz hale getirdi. İstanbul seçimleri siyasi tarihimize önemli bir başarı olarak geçti. Seçmen demokrasi sınavını başarı ile geçti. İstanbul kazandı. Demokrasi kazandı. Umut ve sevgi dili kazandı. Gençler ve kadınlar kazandı.

23 Haziran seçimlerinden sonra Millet İttifakının başını çektiği cumhuriyet ve demokrasi grupları mutlaka dayanışma ve güç birliğini daha kurumsal hale getirmelidir. Kazanılan yerel yönetimlerde liyakata dayalı görevlendirmeler yapılmalı, halkçı belediyecilik temelinde kooperatifleşme ve üretim desteklenmeli, israf ve dayatma anlayışından uzaklaşılmalı, yönetimde şeffaflık ve hesap verme esas alınmalı, 1989-1994 dönemindeki hatalar iyi analiz edilmeli ve yerelden genelde iktidara giden yolun taşları adım adım döşenmelidir.  Cumhuriyetin temel ilkeleri ve kazanımları, çağdaş medeniyet değerleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi temelinde demokrasi güçlendirilmelidir. Yürütme üzerinde denge ve denetleme sistemi kurulmalı, partili Cumhurbaşkanının yargı ve yasama üzerindeki vesayetine son verilmelidir. Bir insanlık suçu olan her türlü teröre karşı olan ve medeniyet değerlerini savunan her bir siyasi parti, STK ve sosyal gruplarla işbirliği daha etkin ve görünür hale getirilmelidir. Cumhuriyet ve demokrasi güçleri olarak doğruları yapmaya devam edersek, bu iktidar zamanında veya erken yapılabilecek ilk genel seçimde “geldiği gibi gidecektir.”

Mission News Theme by Compete Themes.