İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cemevi ‘ibadethane’ olarak kabul edildi

Samsun’da bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne cemevinin ‘ibadethane’ olarak kabul edilmesi teklifi, belediye meclis toplantısı sonrası oy çokluğu ile kabul edildi.

Samsun’un Atakum Belediye Meclisi’nde CHP’li üyeler, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne ait olan ve imarda ‘dini tesis alanı’ olarak görülen cemevinin, ‘ibadethane’ olarak kabul edilmesine ilişkin önerge vermişti. AKP’li ve MHP’li üyelerin belediye meclisinin yetkisinde olmadığını savunarak karşı çıktıkları teklif, yapılan değişiklikle ‘cem salonu’ olarak tescillenmişti.

4 Aralık günü gerçekleşen belediye meclis toplantısında cemevinin ‘ibadethane’ olarak tanınması kararı yeniden hukuk komisyonuna havale edilmişti. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan hukuk komisyonu, cemevinin ‘ibadethane’ olarak kabul edilmesi teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Atakum Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Atakum Belediyesi Meclis üyeleri Atila TEKCAN, Hasan İPEK, Sefer ÇAM, Hulisi IŞITAN, Dilek ÇINAR, Abdurrahman ACAT, Yusuf ERDEN, Eray OCAK, Ümit BEKTAŞ ve Şefaattin SAĞDIŞ’ın 04.11.2019 tarihli önergesi incelendi.

Atakum Belediye Meclisinin Karar No:112 ile 08.11.2019 tarihinde almış olduğu karara hukuk komisyonu raporunda olduğu gibi “ibadethane” sayılması kelimesinin eklenmesini arz ve talep etmekteyiz. Atila TEKCAN Sefer ÇAM Hasan İPEK Hulusi IŞITAN Yusuf ERDEN Dilek ÇINAR Eray OCAK Ümit BEKTAŞ Abdurrahman ACAT Necmi YAZICI Şefaattin SAĞDIŞ 2- KARAR Belediye Meclisi’nin 04.12.2019 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Atila TEKCAN, Hasan İPEK, Sefer ÇAM, Hulisi IŞITAN, Dilek ÇINAR, Abdurrahman ACAT, Yusuf ERDEN, Eray OCAK, Ümit BEKTAŞ, Necmi YAZICI ve Şefaattin SAĞDIŞ’ın 04.12.2019 tarihli önergesi incelenmiş olup; anayasanın 14. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 20.10.2017 gün ve 32093/10 sayılı kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığının 19.12.2013 tarihli 2014/11238 E 2015/9711 K. Sayılı kararı ve karara dayanak yapılan AİHM kararları ve yargıtay içtihatları, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/a maddesi ve yukarıda belirtilen tüm hukuki dayanaklar birlikte değerlendirildiğinde ilçemiz İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:45 adresinde faaliyet gösteren Pir Sultan Abdal Derneği’ne ait cemevinin; imar planında dini tesis alanı olarak görülen, ibadet ve dini faaliyet alanı olarak ruhsatlandırılan Kültür Merkezi ve Cemevine, belediye hizmetlerinin eşit ve yasal zeminde yapılabilmesi için, imar planı ve yapı ruhsatının dayanak alınması ve fiilen cem salonu, morg, aşevi, kütüphane ve misafirhane olarak kullanılan cemevinin ibadethane sayılmasının kabul edilmesi, komisyona katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir”

Mission News Theme by Compete Themes.