İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

”ÖLÜRÜZDE KÖYÜMÜZÜ VERMEYİZ ” TOKDEF’TEN GÜNÇALI’YA YAPILMAK İSTENEN MADENE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI..

Tokat dernekler federasyonu ve günçalı köylüleri, sancaktepede ortak basın açıklaması yaptı. İlk açıklamayı tokat dernekler federasyonu genel başkanı İlhami özel okudu, İlhami Özel açıklamasında şunları söyledi.

TOKDEF Genel Başkanı İlhami Özel, yaptığı açıklamada; “Günçalı köyümüzün merası ve tarım arazilerinde yapılmak istenen maden araştırma ve inceleme projesi ile bölge ve çevre köylerin coğrafya ve tarım arazilerinin yok olacağı gerçeği gün yüzüne çıkmıştır. Bu sebepten, köyümüzde ve çevre köylerimizde oluşacak doğa katliamına hep birlikte dur diyeceğiz. Günçalı köyümüzde ve diğer köylerimizde maden aranmasını ve bu aramalarda kullanılacak kimyasalların geleceğimizi zehirlenmesini istemiyoruz. Bizler TOKDEF olarak her zaman doğa katliamının karşısında olacağız ve bu talana karşı çıkacağız. Bu süreçte tüm halkımızı ve yurttaşlarımızı yanımızda olmaya, topraklarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bugün burada bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

https://youtu.be/-r9CbS8BtTM

Günçalı Köyü Çevre Komisyonu Adına Bahadır Sarıyaprak, şunları söyledi.

Günçalı Köyü ile ve civar tüm köylerde yaşayan halk, madencilik faaliyetlerine itiraz etmekte ve
projenin gerçekleşmesini asla istememektedir.

https://youtu.be/PRPucJy134Q

Tokat ili, Merkez İlçe, Günçalı – Killik – Çayören Köyleri’nde, HLC adlı bir şirket tarafından, “grup
arama ruhsatı” alınarak, bir kısmı orman olan, hatta köylünün tapulu arazilerini bile kapsayan çok
geniş bir alanda, birden çok kıymetli maden araması yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız.
Söz konusu şirkete Çed muafiyeti tanınmak suretiyle verilen izin kapsamında önümüzdeki günlerde
sondaj çalışmalarına başlanacaktır. Hatta şirket geçtiğimiz günlerde sahaya girmek istemiş, ancak
bölgede yaşayan halkın tepkisi üzerine geri çekilmiştir.

https://youtu.be/PRPucJy134Q

Sondaj çalışmalarının tekrar başlaması halinde el değmemiş doğamızın bütünlüğü bozulacaktır.
Sondaj faaliyetleri sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle yer altı ve yer üstü su kaynaklarımızın
yanı sıra topraklarımız da kirlenecek ve karstik jeolojik yapı zarar görecektir.
En önemlisi, doğanın ve bölge insanının yaşam hakkı üzerinden rant elde etmek, dağdan gelip
bağdakini kovmak isteyen bir şirketin kazanacağı para uğruna huzurumuz da bozulacaktır.
Sondaj aşamasından sonra değerli maden bulunması halinde, işletme aşamasına geçilmesi
kaçınılmazdır.
Bu durumda, bölge halkının cehennem çukuruna dönecek sahada ve çevresinde yaşaması, üretmesi
mümkün olmayacaktır.
Yaratılacak tahribatın çok büyük olacağını ve bölgeye büyük zararlar vereceğini bilmemek için, ya saf
ya da ülkemizde ve Dünya’da daha önce değerli maden çıkarılan sahaların ne denli tahrip olduğunu,
maden ayrıştırmada kullanılan siyanür vb zehirlerle toprağın, havanın, suyun kirlendiğini bilmeyecek
kadar cahil olmak gereklidir.
Bu anlamda, bölge halkını saf ya da cahil yerine koyan sözkonusu şirket ile o şirkete maden arama izni
veren yetkilileri burada alenen kınıyoruz. Bizler, ne aptalız ne de cahil. Bize yapılmak istenen
kötülükleri biliyoruz ve kötülüğe karşı duracağımızı, bu anlamda meşru müdafaa hakkımızı
kullanacağımızı buradan herkese duyuruyoruz.
Hatta yürütmenin durdurulması ve maden arama ruhsatının iptali için tüm yasal yollara
başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz.
Maden arama ruhsat sahasında, Günçalı, Killik, Çayören, Güzelce, Kervansaray, Yatmış köyleri ile bu
köyleri çevreleyen geniş ormanlık alanların yanı sıra ruhsat sahasına çok yakın bir bölgede akarsular,
baraj ve göletler bulunmaktadır.

Altın veya diğer kıymetli madenlerin bulunması halinde, proje aşamasına geçilmesi halinde, ruhsat
sahası içerisindeki ormanlık alanda yer alan

Çal Baba İnanç Merkezi’nde ve etrafında devasa çukurlar
açılacak,

https://youtu.be/1QM3pO9DTBE

ağır metaller ihtiva eden pasa yığınları meydana gelecektir.
Oluşması kuvvetle muhtemel kazalar sonucunda asit havuzlarından çevreye yayılacak kimyasal
bileşikler ve ağır metaller ile yeraltı ve yer üstü suları, dereler, göletler ve barajlar kirlenecektir.
Günçalı – Güzelce, Kervansaray, Yatmış Ovası ve tarım arazileri, Günçalı ırmağının bağlandığı DSİ
Güzelce Köyü Barajı tarafından sulanan tüm Artova ve Çamlıbel Ovası, dolayısıyla bölgedeki tarımsal
üretim zarar görecektir.
Tokat’ta yetişen, şeker pancarı, domates, buğday ve birçok gıda ürünü artık yetiştirilemeyecektir.
Organik tarım yapılabilen, doğal ortamda hayvancılığa ve çiftlik faaliyetlerine çok uygun olan
bölgemizde, halkımız ciddi gelir elde etmekte ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Bu katkı,
madencinin ödeyeceği- o da öderse- devlet payının çok çok üzerindedir.
Bu nedenle bölgemizde madencilik faaliyeti yürütülmesinde kamu yararı yoktur.
Kıymetli maden arama çalışmaları ve sondaj faaliyetleri sonrasında üretime izin verilmesi halinde,
ülke ve bölge ekonomisinde çok ciddi gelir kayıpları oluşacak ve tersine göç almaya başlayan kırsaldan
yeniden göç başlayacaktır. Hatta, kısa bir süre sonra, cennet gibi köylerimiz maden çukuru olmak
üzere tamamen boşalacaktır.
Günçalı Köyü ile ve civar tüm köylerde yaşayan halk, madencilik faaliyetlerine itiraz etmekte ve
projenin gerçekleşmesini asla istememektedir.
Projeye izin verilmesi halinde bölge halkı madencilik faaliyetine asla müsaade etmeyecek ve tüm
Anayasal haklarını kullanacaktır.

https://youtu.be/UMbXwBgjczA

Bu nedenle yetkililerden, bölgemizdeki değerli ya da değersiz maden arama ve sondaj faaliyetlerine
halkın zarara uğramasına yol açılmadan son verilmesini, yukarıda anılan firma ya da başka bir firma
lehine ÇED süreci başlatılmış ise sürecin sonlandırılmasını, “ÇED Olumsuz ya da ÇED Gerekli” kararları
verilmesini talep ediyoruz.
Ayrıca, maden talanına karşı mücadele başlattığımızı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz ve doğayı,
çevreyi koruyan, her türlü canlıyı seven, yaşam hakkını savunan duyarlı insanları yanımızda görmek
istiyor, mücadelemize destek vermelerini bekliyoruz. Bilinsin ki, Günçalı ve tüm köylerimiz sahipsiz
değildir.
Bugün burada olan ve bizi sosyal medya platformlarında destekleyen, takip eden tüm dostlara saygı
ve şükranlarımızı sunar, herkesin süreci yakından takip etmesini önemle duyururuz.
Mücadelemiz kutlu olsun!

https://youtu.be/DOM2wssdSzg

 

Mission News Theme by Compete Themes.