İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TOKAT STK’LARINDA TOKKON DAYATMASI

TOKAT STK’LARINDA TOKKON DAYATMASI

2008 yılında tokatın köy derneklerini bir çatı altında daha güçlendirmek için kurulan TOKAT ili Dernekler Federasyonu (TOKDEF) 11 dernek ile çıktığı bu süreç içinde 93 derneğe ulaşarak bölgesindeki güçlü yapılar içinde kendine saygın bir yer edinmiştir.

Tüm dernekler içinde olduğu gibi federasyon çalışmalarının başında temsil ettiği derneklerininde kültürlerini devam etmesini sağlamaktı. geçen süre içinde bazı derneklerde olduğu gibi İşin ekonomik boyutu öne çıkmaya başlamış, bu anlayışıda federasyonun güçlenerek büyümesini çekemeyen bazı menfaat ve siyasi düşünceler bunu engellemek için çalışmalara başladılar.

FEDERASYONA İLK DARBE

Federasyonun resmi adı bir şehir adı olduğu için her Şehirde farklı küıtürler farklı inançlar olduğu gerçeğini yok saymak adına sadece şehir ismi ile yola çıkıyormuş gibi algı yaratılıyor. oysa yok saymak Asimilasyonun ilk adımıdır. bu hemşerilerimizde böyle düşündükleri için birlikte olmak beraber yürümek için niyetleri yoktu. federasyonun kuruluşundan sonra değişik ilçelerde federasyonlar kurdular. TOKDEF Varken başka federasyonlar kurarken zaten düşündüklerini uygulamış oluyorlardı. İSTOKDEF bunun en çarpıcı örneği. Kurdukları federasyonlarla ilçe dernekleri ile federasyonun önünü kesemeyeceklerini anlayan bu hemşerilerimiz iktidardan kaynaklı siyasi ve büroratik desteklerle federasyonunda üstünde bir çatı kurum işlerine yarayacaktı tamda bu fikirleri için kendi aralarında hızla TOKKONU kurdular. öyleki tokkonu kuranların içinde akraba arkadaşlık ilişkileri ile bir kısmının tokatlı bile olmadığı söyleniliyor.

ZİLDEF’E ENTRİKA 

TOKKON Adıyla kurulan bu konfederasyon ( ZİLDEF) Zile dernekler federasyonu’nun çok değerli ve uzun zaman çalışarak yapacakları FESHANE TOKAT GÜNLERİ etkinliğini kendilerine maal etmekti ve bunu başaramayınca siyasi ve bürokratik oyunlarla iptal ettirmeyi başardılar.

TOKDEFİ ETKİSİZLEŞTİRME 

Zile dernekler federasyonuna yapılan proje alıntısı ile fedrasyonun önünü kesmek için Yenikapıda yapılan TOKAT GÜNLERİ Etkinlik çalışmasınıda yine federasyonla hiç bir istişare yapmadan Tokat Adıyla katılımını sağlıyor. bu etkinlik içinde fedrasyonun temsil ettiği kültür olmasa bomboş ve çok zayıf geçecek etkinliğin içini federasyonlarımız yine dolduruyor ve etkinliğin güzel ve kalabalık olmasını sağlıyorlardı. etkinlik sonundada katılımcı federasyonların derneklerin emekleri yok sayılarak elde edilen gelirin tamamı Tokkonun kasasına giriyordu. bu entrikalar yapılırkende hemşericilik duyguları ve kişisel samimiyetler kullanılıyordu.

SONUÇ BÖLÜNME AŞAMASINDA TOKDEF

Geçmişinden ders alan federasyon yöneticilerimiz bu yılda yapılması amaçlanan bu etkinlik içinde daha fazla gelir elde etmek için pazarlıklar yapıyor ve çalışmalara katılacağını söylüyor. fakat bu gizli pazarlıklarını üye dernekleri ile paylaşmıyor bile, bu gizlilik tokkonun lehine hatta içerden federasyonu bölme amacına ulaşmış oluyor tabii Bu çalışmalar federasyon içinde belki bir kaç toplantı ile çözülebilirken sosyal medya’da tartışılıyor ve dahada büyüyor ve çirkinleşiyor. Yıllardır bu entrıkalarla uğraşırken konfederasyonda amaçlarından birine yani içten bölme düşüncesinde başarıya ulaşmış oldu. bazı olumlu yada olumsuz sebeplerden dolayı geciktirilmiş seçim içim aday olan hemşerilerimizde bu kötü örneklerden birini yapmış yine onlar gibi derneklerine hatta dostlarına bile hissettirmeden gizli bir konfedasyon kurmuşlar. bu konfederasyon kurulduktan  2 yıl sonra gündeme geliyor ve derneklerden saklanıyor.

TOKKON’UN BAŞARABİLDİKLERİ

Zile federasyonunun projesini ve çalışmalarını kendine maal etmek, TOKDEF’in çalışmalarını yavaşlatmak konfederasyon çalışmalarını durdurmak. kendi Kurdukları Tokkonu dayatmak,  federasyon içinde federasyon derneklerinden habersiz yedek yeri ve vakti geldiğinde kullanılacak bir konfederasyon, bizlerin katılımı ve katkıları ile yapılan etkinliklerden elde ettiklleri yüklüce mali gelir ve güçlü Tokkon ALGISI…

Bu sebeplerden dolayı, TOKDEF’in Birliği Dirliği için, bileşenlerimizle birlikte yöneteceğimiz, yönetim sistemini oluşturacağımız yeni bir anlayış ile.

TOKDEF Başkanlığına  Adaylığımı yineliyorum. 

MAHBİP DİLEK.

 

 

 

Mission News Theme by Compete Themes.