İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Edep erkan yol bizdedir.. Hüseyin MAT. AABF EŞ BŞK.

Edep erkan yol bizdedir…

Bilmediğimizi örteriz…

Her toplum kendi içinde siyasal, sosyal, kültürel ve inançsal farklılıkları barındırır.

Her dinin ve inançın da doğal olarak kendi içerisinde teolojik anlamda görüş ve yorum farklılıklarının olması bir o kadar doğaldır.

Her toplumda olduğu gibi bizim de kendi içimizde farklılıklarımız dün de vardı, bugün de var ve yarın da olacaktır. Ayrıca her bireyin “can’nın” kendi görüşünü, önerisini ve yorumunu hakaret, küfür ve saygısızlık yapmadan özgürce söyleyebilme hakkına sahiptir. Bu bir evrensel değerdir.

Toplum olarak varolan sorunlarımızı Cem’de özümüzü dara çekerek, Hak ve Hakkikat yolunda önce vicdanımıza sonra cümle can’a hesap veririz. Yoksa “Rızalık Şehri”den nasıl bahsedilebilinir?

Yüzyıllar önce de bu gerçekler vardı, yüzyıllar sonra da bu gerçekler kedini ve varlığını sürdürecektir.

Toplumlar ve toplumları oluşturan bireyler kendi saygınlığını, değerini, varlık amaçlarını, misyonunu, hedeflerini koruyabildikleri sürece bir anlam teşkil ederler ve varlıklarını sürdürebilirler.

Tekçiliğe her koşulda itiraz eden ve “Yol cümleden uludur” diyerek sözünü mühürleyen Alevi inancı, kendi farklılıklarını ve olabilecek tartışmalara yüzyıllar öncesinden çözüm üretmiş bir inanç sistemidir. “YOL BİR SÜREK BİNBİR” diyerek gereksiz tartışmalara, dayatmalara, tekçiliğe, ayrıştırmaya, ötekilestirmeye son noktayı koymuştur. Hak ve Halka niyaz olmuştur.

Bu gerçekler bilinmesine rağmen bireylerin toplum üzerinde hakimiyet kurma çabası yetmiyormuş gibi, sosyal iletişim araçları üzerinden küfür, hakaret ve dışlayıcı bir bakış açısı ve toplumun geneline zarar verecek tutum ve davranışlar asla kabul edilemez. Böyle davrananlar, hareket edenler kalu beladan beri büyük bedeller ödeyerek bu günlere gelen, inancımıza, toplumumuza ve değerlerimize yönelik en büyük haksızlığı yapanlardır.

Hiç kimse bir toplumun ya da bireyin siyasal, sosyal, kültürel ve inançsal değerlerine, kutsal kabul görmüş ulviyetine hakaret edemez, küfür edemez, saygısızlık edemez. Nokta.

Alevi toplumunun kabul ettiği kutsal değerlere hakaret edenler, en başta Alevilere yüzyıllardır hakaret eden, küfür eden ve katliam yapanlarla aynı amaça hizmet etmek anlamına gelir ki, bunlar asla bizden olamazlar.

Herkes için edep erkan diyoruz. Herkesi saygıya, sevgiye, hoşgörüye, anlayışlı davranmaya ve empati kurmaya davet ediyoruz.

Gerçeklerin demine hüü…

Aşk ile.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, takım elbise, açık hava ve yakın çekim
Mission News Theme by Compete Themes.