İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ 16. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
16. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
2-3-4 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Kilyos’da gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında
Dünyada ve ülkemizdeki siyasal gelişmeler, iktidarın Alevi politikaları ve örgütümüzün bu
süreci nasıl gördüğünü, Aleviler başta olmak üzere tüm dostlarıyla birlikte nasıl
karşılayacağına dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Danışma kurulu toplantısında ortaya
çıkan aşağıdaki metin, sonuç bildirgesi olarak kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere
hazırlanmıştır.
1- Emperyalist ülkelerin yaratmış oldukları ekonomik ve siyasal krizin bütün faturasını yine
ezilen, yoksul, emekçi halklara çıkarmaktadır. Halklar yoksullaştırılmakta, işsizlik katlanarak
büyümekte, güvencesiz, esnek çalışma her iş kolunda yaygınlaşmakta, tek güvence
güvencesizlik olarak normalleştirilmektedir. Kadına yönelik sistematik şiddet, gençliğin
geleceksizleştirilmesi, doğanın talanı, canlı cansız tüm varlıkların imha politikası
boyutlanmaktadır. Ekonomik krizin sonucu çıkarılan bölgesel savaşlarla halklar daha büyük
felaketlerle karşı karşıya bırakılmakta ve kriz başka bir boyutta derinleşmektedir.

Dünyada
hakim hale getirilmek istenen emperyalist paylaşım politikaları sonucunda başta Afganistan,
İran, Irak ve Suriye olmak üzere bir çok ülkede halklar zorunlu göçe tabi tutulmaktadır.
Halklar her geçen gün yoksullaşırken yaşam hakları tehdit edilmektedir. Bu savaşın
sonucunda ülkemiz de yaygın bir insan göçü ile karşı karşıya kalmakta, halkımız açlık ve
sefaleti kader gibi kabullenme noktasına getirilmektedir.
2- 20 yıllık AKP iktidarı ürettiği ekonomik ve siyasal krizi yönetememe durumuna gelmiş,
klikler arasındaki dalaş keskinleşmiştir. Bu krizi kendi lehine kullanma noktasındaki ustalığını
her yeni gün bir “açılım” ve “müjdeler” yalanı ile sürdürmektedir.

Bu müjdeler daha fazla
baskı daha fazla şiddet, daha fazla imha, daha fazla inkar, daha fazla asimilasyon politikası
demektir. Anayasal güvencemiz olan düşünce ve ifade özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş hakkı,
örgütlenme hakkı gibi en temel insan hakları baskı, şiddet ve inkar politikasıyla
yasaklanmaktadır.

AKP iktidarı siyasal ve ekonomik krizini örtbas etmek için ülkemizde iç gerilimi
tırmandırmakta, nefret söylemleri ve baskılarını yoğunlaştırmaktadır. Komşu ülkelerle
düşman, kendi halkı ile sorunlu bir iktidar ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Operasyonlarla savaşın tarafı olmaktadır. Aleviler olarak Savaşa karşı Barışı her koşulda savunduk ve bundan
sonra da barışta ısrar etme tavrımızı sürdüreceğiz. Barışı savunan bir toplum olarak her türlü savaşa karşı olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz.

3- Cumhuriyetin ikinci yüzyılına sayılı günler kala, ülkemizin en temel sorunları çözümsüz bırakılmaktadır.

AKP iktidarının 20 yıllık pratiği içinde zaman zaman büyük algı
operasyonları ile başlatmış olduğu Kürt, Alevi, Roman v.b açılımları her seferinde fiyasko ile
sonuçlanmıştır. Toplumun her kesiminin temel sorunları artarak devam etmektedir. 2009-
2010 yıllarında yapılan Alevi çalıştaylarında kurumlarımız tarafından ortaya konulan çözüm
önerileri ve talepleri dikkate alınmamıştır. 2023 genel seçimleri yaklaşırken yeni bir algı ve
aldatma politikası ile kamuoyunda torba yasası ve Cumhurbaşkanı tarafından gece yarısı
çıkarılan kanun hükmünde kararname, devletin Alevilere yönelik sistematik yok sayma
politikasının yasallaştırılmasıdır. Bu yasa ve kararname gelenekselleşmiş devlet politikası
gereği önceden planlanan, Alevi toplumunu bölen, imhasını hedefleyen, kazanılmış haklarını
yok sayan bir darbedir.
4- Alevi örgütlerimizin uzun mücadeleler sonucunda kazanmış olduğu hukuksal kazanımlarını
yok sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Cemevlerimizin ibadethane olarak kabul edilmesine
yönelik kazandığımız AİHM ve iç hukuktaki davalarımıza rağmen, inanç merkezimiz olan
Cemevleri ibadethane olarak kabul edilmemekte, Alevi inancı ve inanç merkezlerimiz yasal
olarak yok sayılmaktadır. Bu kararname ve çıkarılan torba yasa, Alevilerin kazanımlarının
tasfiyesidir. Bu yasalarla uzun yıllar dişimizle, tırnağımızla var ettiğimiz kurumlarımıza
kayyum atanmasının önü açılmak istenmektedir.
5- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan ” Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” ile Alevi inancımız yok sayılmakta, Alevilik basit bir kültür öğesi olarak gösterilmektedir.

Mürşit, Pir, Rehber, Talip örgütlenmesi ile yolunu sürdüren Aleviler,
ocaklarımız üzerinden inancını sürdürmektedir. Alevi kurumlarını Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı olan bir daire başkanlığına bağlamak Alevi inancını tanımamak ve haddini
bilmemektedir. ALEVİLER VARDIR, ALEVİLİK HAKTIR, CEM İBADETİMİZ,
CEMEVLERİ İBADETHANEMİZDİR.
6- Alevi örgütlerimiz ve yol ulularımız ile birlikte torba yasa ve Cumhurbaşkanlığı
kararnamesine karşı yürütmüş olduğumuz çalışmalar ve mücadelemiz kararlılıkla devam
edecektir.

Ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde yürüteceğimiz mücadelenin yanında, Emekdemokrasi güçleri ve halkımız ile birlikte fiili, meşru ve haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
7- Aleviler olarak, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması için
mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu anlamda Alevilerin demokratik talepleri olan Eşit yurttaşlık,
eşit haklar ve laiklik mücadelesini tüm Alevi örgütleri olarak sonuna kadar devam ettireceğiz.
Alevi örgütleri olarak sorunlarımızın çözümü ve taleplerini karşılamak, ülkemizin ihtiyacı
olan toplumuzun tüm kesimlerinin katılımı ile demokratik bir anayasa hazırlanmalıdır.
8- Sivas/Madımak katliamının 30.yılı nedeniyle ülkemizde yaşanılan tüm katliamları bilince çıkaracak, bir yıl boyunca devam edecek anma etkinlikleri yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle arşiv çalışmaları ile toplumsal hafıza hatırlatacak ve bir daha katliamların
yaşanmaması için birlik ve dayanışma ağımızı geliştireceğiz.
9- 26 Ocak 2023 tarihinde Ankara adliyesinde görülecek olan ve zamanaşımı tehlikesi
bulunan Madımak Katliamı davası duruşmasına tüm kamuoyunu duyarlı olmaya, destek ve
dayanışma için duruşma günü Ankara Adliyesinde bulunmaya davet ediyoruz.
9- Pir Sultan Abdal örgütü olarak Pirimizden aldığımız düstur ile “Bozuk Düzende Sağlam
Çark Olmaz”, ” Dönen Dönsün, Ben Dönmezem Yolumdan” diyerek yolumuza ve
mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

10) Maraş Katliamının 44. yıldönümü nedeniyle tüm şubelerimiz kendi bulundukları bölgelerde anma etkinlikleri yapılmasına, 24 Aralık 2022 tarihinde ise Maraş’ta, tüm Alevi kurumları ile birlikte ortak Anma Etkinliği yapılacaktır.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda, 25 Aralık 2022 Pazar günü İstanbul Yenikapı’da Aleviler ve bu yola gönül veren canlarımız ile birlikte demokratik, laik bir ülke talebiyle “Büyük Alevi
Kurultayı” yapılacaktır. Bu büyük buluşmaya tüm canlarımızı ve dostlarımızı davet ediyoruz. Saygılarımızl

Mission News Theme by Compete Themes.